Logotyp Bygglovservice

Vi hjälper Sverige med bygglovsritningar!

Planritning

En planritning är en viktig del av planeringsprocessen för alla byggprojekt. Det är en teknisk ritning som visar fastighetens layout, inklusive dess rum, korridorer, trappor, hissar och andra viktiga funktioner. I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad en planritning är och varför det är viktigt att ha en noggrant utformad planritning för ditt byggprojekt.

Planritning

Vad är en planritning?

En planritning är en teknisk ritning som visar en fastighets layout och struktur. Planritningar visar rum, korridorer, trappor, hissar, ventilationssystem och andra viktiga funktioner i en byggnad. Planritningar används ofta för att planera utbyggnader, renoveringar och nybyggnation av fastigheter.

Varför är en planritning viktig?

En planritning är viktig av flera skäl. För det första hjälper den till att ge en visuell representation av fastighetens layout. Genom att titta på en planritning kan du visualisera hur olika delar av byggnaden kommer att se ut och fungera tillsammans. Detta gör det möjligt för arkitekter och byggföretag att planera utrymmen på ett sätt som är effektivt och användbart för de människor som kommer att använda byggnaden.

För det andra är en planritning viktig för att säkerställa att byggnaden uppfyller alla relevanta byggnormer och -krav. Genom att använda en planritning kan arkitekter och byggföretag se till att byggnaden uppfyller alla byggföreskrifter och säkerhetskrav innan byggprocessen påbörjas. Detta minskar risken för felaktigheter och kan också hjälpa till att förhindra kostsamma fördröjningar.

En planritning är också viktig för att hjälpa kunder att förstå fastighetens layout och möjligheter. Genom att titta på en planritning kan kunderna få en uppfattning om hur fastigheten kommer att se ut och vilka möjligheter det finns för olika användningsområden. Detta kan hjälpa till att sälja fastigheter och övertyga potentiella köpare om att investera i ditt byggprojekt.

Så, hur kan du skapa en bra planritning för ditt byggprojekt? Först och främst bör du överväga att anlita en erfaren arkitekt eller byggfirma som har erfarenhet av att skapa planritningar. De kan hjälpa dig att skapa en planritning som är både funktionell och estetiskt tilltalande.

När du har skapat en planritning är det också viktigt att se till att den är lätt att förstå och använda för alla som kommer att använda byggnaden. Det kan innebära att du behöver inkludera tydliga markeringar, symboler och etiketter på ritningen för att förklara vad olika delar av byggnaden är och hur de kommer att användas.

FAQ

I en typisk bygglovsritning ingår

  • Planritning
  • Fasadritning
  • Sektionsritning
  • Situationsplan

 

Normala leveranstider är 5 arbetsdagar, under högsäsong kan leveranstiderna periodvis vara 10 arbetsdagar. 

Vill kommunen att vi kompletterar de ritningar vi levererat, så gör vi det utan kostnad.

Helgfria vardagar 8-16

Normalt ingår 

  • Takplan
  • Grundplan
  • Sektionsplan

Bygglovsritningar, från oss eller från någon annan brukar räcka utmärkt.

Bygglovsritningar och konstruktionsritningar räcker alldeles utmärkt.

Våra ritningar levereras som pdf via mail.

Kontakta oss

Vi svarar normalt inom några timmar