Logotyp Bygglovservice

Vi hjälper Sverige med bygglovsritningar!

Ska du söka bygglov?

Vi hjälper dig från idé till bygglov, snabbt och enkelt!

Vi fixar din bygglovsritning !

Vad tycker våra kunder?

För oss är det viktigt att du som kund ska få så bra bild som möjligt av oss. Därför tänker vi lite annorlunda kring våra omdömen.

Vi kan nämligen inte styra vem som lämnar omdömen eller ej. Skickas en faktura ut från oss så kommer även en förfrågan om att lämna omdömen att skickas till den personen. Dessutom så signeras varje omdöme med bankid.

För att våra kunder ska vara säkra på att våra omöden är riktiga så har valt att samarbeta med Reco för att samla in dessa. Reco är helt opartiska, vi kan helt enkelt inte påverka omdömena. 

Kunden ska bygga ny sommarstuga och samtidigt bygga till ett gårdshus. Kunden har ritningar till huv

udbyggnaden från en annan arkitek

tfirma, men vill att Bygglovservice tar vid för att sköta resten. 

Vi hjälper kunden med bygglovsritningar till utbyggnaden av befintligt gårdshus och söker bygglov för samtliga ärenden.

När bygglovet blir beviljat gjorde

 vi konstruktionsritningar, ritningar för vatten och avlopp och en u-värdesberäkning. Ritningarna godkändes utan problem.

Tyvärr gick det inte riktigt så bra hela vägen. Kartan som den första arkitektfirman använt, stämde inte. Problemet uppdagades när utsättning av fastigheten skulle göras. 

Detta innebar tyvärr att ett nytt bygglov fick sökas med en uppdaterad ritning. Kommunen i 

fråga var riktigt snabb i ärendet andra gången och kunden är nu i gång med att bygga sitt fritidshus.

Kundomdöme från Reco: Kompetent och serviceinriktat företag med leverans som går utöver det som man som kund kan förvänta sig.. När det oväntat körde ihop sig under mitt ärendets gång ställde t ex Petter/ Bygglovsservice upp omedelbart trots det var helg och tidsödande arbete.

Denna kund vill bygga ett hus med flera lägenheten. Det är normalt inga problem alls, men i detta fall säger detaljplanen max 3 lägenheter. Dessutom begränsar detaljplanen byggytan (BYA) till 200 kvadratmeter och höjden är begränsad med höjdmått och endast ett våningsplan får byggas.

Problem är till för att lösas. Huset vi söker bygglov för blir 1 och ett halvt våningsplan. Det betyder att en övervåning kan byggas fast något mindre än tänkt från början.

Kunden får dock nöja sig med endast två lägenheter eftersom han inte vill tappa möjligheten till att bygga ett attefallshus senare.

Ibland kan man tyvärr inte bygga som man vill men vår kund är nöjd med kompromisserna vi fått göra.

Vi har ett projektet som är flerbostadshus som vi hade haft många problem med hur skulle vi kunna utföra detta projekt utifrån kommuns stränga regler samt de gamla detaljplan. FAST tack vare Bygglovservice har vi nu kommit igång med detta projekt. Bygglovservice är den bästa någonsin har vi haft sammarbeta med!! Petter på Bygglovservice är proffs, problemlösare, lyhörd. Han har varit snabb att återkoppla, kompetent och tillmötesgående i all kommunikation gällande våra bygglovshandlingar. Vi rekommenderar starkt Bygglovservice som kan gör er drömhus till verkligheten.

Exempel från vår portfolio

Vi hjälper kunder hela vägen. Från skiss till färdigt bygglov och startbesked!

Våra tjänster

Vi har de tjänster och dokument som behövs för att få bygglov
När du är nöjd med utkasten sammanställer vi allt och skickar de slutgiltiga dokumenten till dig.

Bygglovsritning i 3D

Vi ritar alla projekt i 3d för att så enkelt som möjligt kunna visa och diskutera projektet.

Energiberäkningar för bygglov

Energiberäkningar

Energiberäkning / Energibalansberäkning?
Vi fixar!

Konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar

Behöver du konstruktionsritning inför startbeskedet?Vi gör beräkningar enligt gällande regelverk, EKS12 och BBR29Normal leveranstid är 5 arbetsdagar

VVS-ritningar

VVS-ritningar

VVS inför startbesked eller byggstart. Våra experter hjälper dig med ditt projekt!

Vi lämnar 20% rabatt på våra bygglovsritningar om du beställer konstruktionsritningar från oss. Rabatten avdrages mot konstruktionsritningen.

Ställ en fråga om våra tjänster, eller lägg en betsällning!

En offert är alltid gratis!

Kontaktvägar
Öppettider

Måndag – Fredag 8-16

Har du endast tid utanför öppettiderna? Boka tid så löser vi det.

 

Så här går det till

01

Vi diskuterar ditt underlag

Du berättar för oss om din idé, visar det underlag du har sedan tidigare. Det kan vara en servettskiss, foton eller komplett underlag som du vill göra ändringar på, detta blir grunden till det arbete vi kommer att göra.
Steg 1
90%
Från de uppgifter vi fått från dig, presenterar vi ett utkast i 3D (en 3D illustration). Du går i lugn och ro igenom vad vi presenterat och funderar över vilka ändringar du vill göra, detta steg bollar vi fram och tillbaka några gånger så att du ska blir nöjd med resultatet.
02

Vi tolkar ditt underlag och presenterar utkast

Steg 2
90%
03

Ritningar sammanställs och skickas till dig

När du är nöjd, skapar vi en komplett uppsättning ritningar, våra paket med bygglovsritningar.
Vi hjälper dig även med komplettering av;

 • Konstruktionsritningar
 • VVS- ritningar
 • Energiberäkningar
 • El- ritningar
Steg 3
90%

Varför oss?

Snabbt

Vi försöker lämna utkast på 5 arbetsdagar

Smidigt

Vår arbetsmetod är utformad från kundens perspektiv

Bra priser

Våra priser tål att jämföras

Garanti

Behöver våra ritningar kompletteras, det ingår i priset.

Vem som helst får göra sina bygglovsritningar. Kravet är att ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, men behöver ej vara utförda av fackman.

När du skickar in dina bygglovsritningar så kommer kommunen att tilldela ett diarienummer och en handläggare. Detta diarienummer används för kommunikation om ditt ärende med kommunen, vid exempelvis revideringar eller upprättningar.

Ritningarna skall vara;

 • Svartvit.
 • Fackmässigt utförande.
 • Ritningsbladen ska ha ett ritningshuvud.
 • Fastighetsbeteckning skall finnas på samtliga blad.
 • Visa tydligt vilken skala du ritat i.
 • Skicka ritningarna digitalt till kommunen, pdf- format är att föredra.
 • Rita ej i perspektiv, endast 2d.

Följs alla dessa punkter i ditt ritningsutförande så kommer bygglovsbeslutet troligen att vara godkänt.

När du ska göra en ändring, eller bygga nytt skall i många fall en fasadritning skickas till din kommuns byggnadsnämnd. Om du planerar att göra en tillbyggnad, installera nya fönster, en braskamin där en ny skorsten påverkar fasadens utseende. Beroende på vad detaljplaneringen säger i ditt område så kan du även behöva ansöka hos din kommun med en fasadritning om du ska måla om till en annan kulör, byta dörr, fönster, tak etc. Fasadritning krävs vid ny och om byggnation som en del av bygglovsritningar.

Fasadritningarna ska visa 

 • Berörda fasader.
 • Väderstreck.
 • Skorsten.
 • Fönster.
 • Dörrar.
 • Befintliga marklinjer.
 • Nya marklinjer.

Läs mer om fasadritningar

Sektionsritningen är ett snitt taget genom byggnaden, vart på byggnaden sektionssnittet är taget ska redovisas på planritningen. Flera sektionsritningar kan ibland vara nödvändiga.

I en sektionsritning ska följande presenteras;

 • Nockhöjd (Tacknocken).
 • Bygghöjd.
 • Rumshöjd.
 • Takvinkel.
 • Höjdmått på invändigt golv (Färdigt Golv).
 • Bärande innerväggar.
 • Skorsten.
 

Planritningen är ett horisontellt snitt taget genom byggnaden. Här ska även möblemang och fast inredning presenteras.  Ett snitt per våningsplan. Ritningarna ska göras i skala 1:100. Det är viktigt att kunna mäta på ritningen med en skallinjal eller skalstock.

Planritningen ska presentera;

 • Byggnadsmått.
 • Fönster och dörrplacering.
 • Rumsfunktioner.
 • Nya, befintliga och väggar som ska rivas.
 • Byggarea.
 • Boarea.
 • Höjdmått.
 • Placering av sektionssnitt.
 • Fast inredning.
 • Möbler.

Planritningen ska vara fackmannamässigt utförd och presenteras i skala 1:100. Ritningen ska vara med i ansökan av nybyggnation samt tillbyggnation.

Läs mer om planritning

En situationsplan grundar sig på en nybyggnadskarta som tillhandahålls av din kommun. Denna karta bör inte vara mer än ett år gammal då kommunen kan komma att uppdatera kartan. Situationsplanen visar tomten i vy ovanifrån. Här finns tomtgränser och övriga byggnader inritade. Situationsplanen skall ritas skalenlig, vanlig skala är 1:400, 1:500 ibland behövs skalor ända upp till 1:1000 för att visa allt relevant. Glöm ej skalstocken.

Situationsplanen ska presentera;

 • Byggnadens mått.
 • Placering med tre st mått i rät vinkel till tomtgräns., 
 • Färdig golvhöjd (+FG), detta visar byggnadens höjd över havsnivå.
 • Utvändig anslutning av vatten och avlopp.
 • Eventuella brunnar, stenkistor och vattentäkter.
 • Parkeringsplatser och vändzoner.
 • Soptunnor.
 • Norrpil.
 • Befintliga byggnader
 • Infart / utfart
 • Tänk på att grannars godkännande behövs om byggnaden placeras närmare än 4,5m från tomtgräns.

Situationsplanen ska finnas med när du ansöker om bygglov för nybyggnation och utbyggnad, en del av bygglovsritningarna. Situationsplanen ska vara fackmannamässigt utförd men behöver inte vara utförd av fackman. Situationsplaner ska vara tydliga och välgjorda.

Extern länk till boverket

Läs mer om situationsplanen

Vi är lyhörda för dina önskemål

En stor del av jobbet är att förstå kundens vision, vi har förtjänat svart bälte i den grenen.

Vi försöker alltid ge våra kunder det lilla extra. 

Petter Jacobsson, Bygglovservice, Bygglovsritningar, VD
Petter Jacobsson, Bygglovservice Bygglovsritningar

Kontakta oss

Vi svarar normalt inom några timmar