Hoppa till innehåll

Bygglovservice

Godkänd av villaägarna
Konstruktionsritning

Konstruktionsritning

 

Konstruktionsdokumentation / konstruktionsritning är dokument som krävs inför det tekniska samrådet.

Dessa samlade dokument skall beskriva byggnadens tekniska konstruktion.

Byggnadens geografiska placering, höjd och närliggande terräng är några faktorer vi räknar med när vi producerar en konstruktionsritning.

   • Den geografiska placeringen talar om för oss vilken snözon byggnaden skall placeras i.
   • Höjd och närliggande terräng talar om vilka vindlaster byggnaden kan utsättas för.

Detta är de förutsättningar sätter grunden i hur vi dimensionerar byggnadens bärande konstruktion.

Ritningarna består av följande delar;

   • Konstruktionsritning / Konstruktionssektion
     • Detta är snitt taget genom byggnaden som visar byggnadens bärande delar i både text och bild.
   • Takplan
     •  Takplanen visar takstolarnas / takåsarnas placering och mellanrum till varandra
   •  Grundplan
     •  Grundplanen visar plintars placering eller betongplattans yttermått samt förstärkning

Dessa tre delar kan sedan presenteras för kommunens byggnadsnämnd vid det tekniska samrådet eller din byggnadsentreprenör.

Vi tar fram konstruktionsritningar på våra egna ritningsprojekt såväl som till andras projekt. Har du redan en bygglovsritning så fixar vi en konstruktionsritning till denna.

Vet du om att vi har garanti på våra ritningar? 

 

Har vi gjort fel och ritningarna behöver justeras, detta fixar vi naturligtvis utan extra kostnad. 

Konstruktionsritning
Petter Jakobsson
Petter Jacobsson

Jag svarar så snart jag kan på alla dina frågor om vår process, bygglovsritningar eller konstruktionsritningar. 

Normalt svarar jag inom 3 timmar.

Det senaste från Bygglovs-bloggen

Våra priser tål att jämföras

Ritningar som din kommun vill ha dem

Vi vet att denna process är tidskrävande, därför försöker vi alltid korta våra tider

Bygglovsritningar
VVS- ritningar
Konstruktionsritningar

Energiberäkningar
Kontakt med kontrollansvarig
Brandskyddsbeskrivningar

Våra ritningspaket

I samtliga paket ingår; Fasadritning, planritning, sektionsritning, situationsplan och även 3D- modell

 • Paket 1 4500:-

  1-25m²

 • Paket 2 6500:-

  26- 70m²

 • Paket 3 9500:-

  71-150m²

Konstruktionsritning