Hoppa till innehåll

Energiberäkning

Godkänd av villaägarna

Vi utför energiberäkningar

Kräver din kommun en energiberäkning? Lugn, vi hjälper dig. 

När du bygger ut eller bygger om så kommer kommunen många gånger att kräva en energiberäkning. Tanken med beräkningen är att ta fram en teoretisk siffra som presenterar byggnadens energianvändning. 

Våra experter räknar på helheten av golv, väggar och tak. Hur byggnaden används och vart den är placerad, blandar detta med en rad parametrar från boverkets byggregler för att möta gällande regelverk.

Med denna beräkning kan du alltså i förhand veta hur mycket el du kan komma att förbruka i ditt nya hus.

Krångligt? – Jag reder ut några ord och termer.

Energiberäkning pratar man om i vanlig folkmun, den egentliga benämningen är energibalansberäkning. Man menar alltså samma sak.

Energideklaration skall vara utfört 2 år efter att byggnaden färdigställs, en deklaration är giltig i 10 år och skall finnas vid försäljning av fastigheten. Flerbostadshus skall alltid ha en giltig energideklaration.

Primärenergital får man genom att sammanställa faktorerna i energiberäkningen. Detta är förenklad en jämförelsesiffra.

Atemp är den sammanlagda byggnadsarean på samtliga våningsplan som värms upp till över 10 grader, garage räknas ej med.

Kontakta oss för offert.

Hur går det till?

Vi försöker förenkla processen så mycket vi kan, vi tycker att det ska vara enkelt att söka bygglov. Bygglovservice kan hjälpa dig med det mesta som har med bygglovet att göra.

Steg 1

Skiss Bygglov

Skicka dina skisser, tankar och idéer till oss

Steg 2

Ny stuga

Vi tolkar dina idéer och skickar dig en modell i 3d-vy som vi sedan diskuterar och ändrar efter önskemål

Steg 3

Bygglovsritningar attefallshus

När du är nöjd med modellen vi presenterat förvandlar vi detta till en bygglovsritning

Vi tar det med kommunen

Vill du så tar vi detta hela vägen. Vi kan ta kontakten med kommunen och föra all dialog gällande ditt bygglov. Du lutar dig tillbaka och låter oss sköta bygglovet. 

Hur får man tag på sina ritningar?

Husritningar kan man hitta i kommunens arkiv. Vissa kommuner har digitala system där man snabbt kan hitta en ritning med hjälp av en fastighetsbeteckning. Saknar din kommun ett digitalt system så får du kontakta kommunen för att begära ut handlingarna. Detta kan ta några dagar. Handlingarna är många gånger kostnadsfria. Vissa kommuner kan dock debitera för hanteringen av ritningarna. Hör med din kommun för att få veta vad som gäller för dig.

Andra ritningar som behövs när du ska söka bygglov

Andra ritningar som behövs när du ska söka bygglov De absolut vanligaste kraven på ritningar har vi valt att baka ihop i paketet bygglovsritningar. Här ingår

För att sedan få startbesked behöver följande ritningar vanligtvis skickas in;

På boverkets sida kan du fördjupa dig ännu mer om hur ritningarna ska se ut och vad som krävs. 

Energiberäkning

Dela

Fler inlägg

Bygglov 2023?

Hur blir bygglovsåret 2023? Kontakta oss idag så hjälper vi dig att få bygglov i år.

Petter Jakobsson

Tiden går

Ett år med Bygglovservice.nu

Vad har hänt och vad kommer att hända?

Kontakta oss