Vi hjälper Sverige med bygglovsritningar!

Bygglovsritningar

20% Rabatt på bygglovsritningar vid beställning av konstruktionsritningar

Bygglovsritningar och bygglovshandlingar

Fackmannamässiga bygglovsritningar till privatpersoner och företag

Samtliga priser presenteras inklusive moms

Bygglovsritningar

Vi på Bygglovservice tänker lite annorlunda. Vi vill nämligen skapa en så enkel resa för dig som möjligt.

Därför ritas i stort sett alla våra bygglovsritningar i 3d. Vi anser helt enkelt att det är lättare att diskutera projektet med en bild i 3d.

Dessutom är det ett mervärde för dig att kunna se ditt projekt i 3d-vyer.

På detta sätt skapar vi en enkel kundresa, vi lyssnar på dig och justerar våra ritningar därefter. Vi hjälper dig med alla handlingar som behövs till ett väldigt konkurrenskraftigt pris på bygglovsritningar.

Det behövs samma uppsättning av bygglovsritningar vid byggnation av villa, fritidshus, garage, attefallshus, tillbyggnad m.m. Kort och gott, vid alla typer av byggnader.

Vi kan dessutom sköta ansökan åt dig! Vi ansöker hos kommunen och för dialogen med kommunen. Du kan luta dig tillbaka och vänta på en besked.

Våra arkitekter har erfarenhet av många bygglovsprojekt och har koll på Plan och byggnadslagen (PBL).

Bygglovsritningar är ett begrepp som man slänger sig med när man står i färd med att söka bygglov. När vi pratar om bygglovsritningar så pratar vi om ett paket av ritningar, innehållande de ritningar som kommunen vanligtvis kräver i en bygglovsprocess. 

Skicka en förfrågan för att få en kostnadsfri offert.

Så här går det till när du beställer bygglovsritningar hos oss!

01

Vi diskuterar ditt underlag

Du berättar för oss om din idé, visar det underlag du har sedan tidigare. Det kan vara en servettskiss, foton eller komplett underlag som du vill göra ändringar på, detta blir grunden till det arbete vi kommer att göra.
Steg 1
90%
Från de uppgifter vi fått från dig, presenterar vi ett utkast i 3D (en 3D illustration). Du går i lugn och ro igenom vad vi presenterat och funderar över vilka ändringar du vill göra, detta steg bollar vi fram och tillbaka några gånger så att du ska blir nöjd med resultatet.
02

Vi tolkar ditt underlag och presenterar utkast

Steg 2
90%
03

Ritningar sammanställs och skickas till dig

När du är nöjd, skapar vi en komplett uppsättning ritningar, våra paket med bygglovsritningar.
Vi hjälper dig även med komplettering av;

 • Konstruktionsritningar
 • VVS- ritningar
 • Energiberäkningar
 • El- ritningar
Steg 3
90%

När du ska göra en ändring, eller bygga nytt skall i många fall en fasadritning skickas till din kommuns byggnadsnämnd. Om du planerar att göra en tillbyggnad, installera nya fönster, en braskamin där en ny skorsten påverkar fasadens utseende. Beroende på vad detaljplaneringen säger i ditt område så kan du även behöva ansöka hos din kommun med en fasadritning om du ska måla om till en annan kulör, byta dörr, fönster, tak etc. Fasadritning krävs vid ny och om byggnation som en del av bygglovsritningar.

Sektionsritningen är ett snitt taget genom byggnaden, vart på byggnaden sektionssnittet är taget ska redovisas på planritningen. Flera sektionsritningar kan ibland vara nödvändiga. I en sektionsritning ska följande mått presenteras;

 • Nockhöjd
 • Bygghöjd
 • Rumshöjd
 • Takvinkel
 • Höjdmått på invändigt golv (Färdigt Golv)

Planritningen är ett horisontellt snitt taget genom byggnaden. Här ska även möblemang och fast inredning presenteras.  Ett snitt per våningsplan. 

 • Byggnadsmått
 • Fönster och dörrplacering
 • Rumsfunktioner
 • Nya, befintliga och väggar som ska rivas.
 • Byggarea
 • Boarea
 • Höjdmått
 • Placering av sektionssnitt
 • Fast inredning
 • Möbler

Planritningen ska vara fackmannamässigt utförd och presenteras i skala 1:100. Ritningen ska vara med i ansökan av nybyggnation samt tillbyggnation.

En situationsplan är baserad på en nybyggnadskarta som tillhandahålls av din kommun. Denna karta bör inte vara mer än ett år gammal då kommunen kan komma att uppdatera kartan. Situationsplanen visar tomten i vy ovanifrån. Här finns tomtgränser och övriga byggnader inritade.Situationsplanen ska presentera; Byggnadens mått Placering med tre st mått i rät vinkel till tomtgräns. Utvändig anslutning av vatten och avlopp Eventuella brunnar och vattentäkter Parkeringsplatser Tänk på att grannars godkännande behövs om byggnaden placeras närmare än 4,5m från tomtgräns.Situationsplanen ska finnas med när du ansöker om bygglov för nybyggnation och utbyggnad, en del av bygglovsritningarna.Extern länk till boverket
Beställ bygglovsritningar online eller ställ bara en fråga

Vi svarar normalt inom 2 timmar

FAQ - Vanliga frågor

Ja, vi kan erbjuda hjälp och rådgivning när det gäller att ansöka om bygglov. Vi kan bistå med att fylla i ansökningsformulär, förbereda nödvändiga dokument och även fungera som kontaktperson gentemot kommunen under processen.

En bygglovsritning är en teknisk och detaljerad ritning som visar hur det planerade byggnadsprojektet ska se ut. Den används för att ansöka om bygglov hos kommunen och innehåller vanligtvis planlösningar, fasadritningar och sektioner. Vi siktar på att leverera vårt första utkast på 5 arbetsdagar!

Ja, det är möjligt att ansöka om bygglov i efterhand om man har genomfört byggnadsarbeten utan att ha fått bygglov i förväg. Det kallas för en ”lovprövning i efterhand.” Observera dock att detta kan leda till böter och att man kan bli ålagd att riva eller ändra byggnaden om den inte uppfyller kraven.

Vi strävar efter att ha en öppen och effektiv kommunikation med våra kunder. Det innebär att vi lyssnar på era önskemål och behov, ger råd och förslag samt erbjuder kontinuerlig support under hela processen.

Det är möjligt att göra bygglovsritningar själv om man har tillräcklig kunskap om byggregler, ritningsteknik och designprinciper. Dock kan det vara fördelaktigt att anlita en bygglovsritare eller teknisk konsult som har erfarenhet av att ta fram ritningar som uppfyller kraven för bygglov.

Vi följer noggrant alla gällande byggregler och riktlinjer, samt håller oss uppdaterade om eventuella ändringar. Vi utför en grundlig granskning av varje projekt för att säkerställa att det uppfyller kraven för att beviljas bygglov.

Om din bygglovsansökan avslås kommer kommunen att förklara varför och vilka delar av projektet som inte uppfyller kraven. I sådana fall kan du antingen anpassa ditt projekt enligt kommunens rekommendationer och skicka in en ny ansökan eller överklaga beslutet om du anser att det är felaktigt.

För att ansöka om bygglov behöver du vanligtvis följande handlingar:
-Ifylld ansökningsblankett för bygglov.
-Situationsplan som visar placeringen av byggnaden på tomten.
-Planritningar, fasadritningar och sektionsritningar.
-Eventuella konstruktionsritningar och tekniska dokument beroende på projektets omfattning.
-Grannars medgivande om det krävs enligt plan- och bygglagen.
-Eventuella ytterligare dokument som kan krävas av kommunen, till exempel kontrollplan eller energiberäkningar.
-För att skicka in din bygglovsansökan, kontakta din kommun för att ta reda på deras specifika rutiner och krav. Många kommuner erbjuder möjligheten att skicka in ansökan och handlingarna elektroniskt via deras hemsida, medan andra kan kräva att du skickar in dem via post eller lämnar dem in personligen på kommunens bygglovsavdelning.

Kontakta oss

Vi svarar normalt inom några timmar