Hoppa till innehåll

Vad behövs för en bygglovsansökan?

Godkänd av villaägarna

Vi listar och reder ut de olika momenten i en bygglovsansökan,.

Vad krävs för en bygglovsansökan?

Att söka bygglov är en nödvändig process när man planerar att bygga något på sin egendom. Oavsett om det är en nybyggnation, en ombyggnad eller tilläggsbyggnad av befintliga strukturer, krävs det alltid en bygglovsansökan för att säkerställa att allt utförs enligt byggnormer och bestämmelser. Men vad krävs egentligen för en bygglovsansökan? I denna artikel kommer vi att titta på de grundläggande kraven som behövs för att ansöka om bygglov.

Ritningar och planer

För att ansöka om bygglov behöver du ritningar och planer på det projekt du planerar att genomföra. Ritningarna bör visa detaljer som storlek, placering, höjd, materialval och utformning. Detta kommer att hjälpa myndigheter och andra intressenter att förstå vad som ska byggas och att bedöma om det uppfyller kraven enligt byggnormerna.

Fastighetsinformation

För att ansöka om bygglov behöver du även information om fastigheten. Detta kan omfatta fastighetsbeteckning, fastighetsgränser, avlopp och andra faktorer som kan påverka byggprojektet. Det är viktigt att ha denna information tillgänglig eftersom det kommer att hjälpa myndigheterna att förstå hur projektet passar in i det befintliga landskapet.

Bygglovshandlingar

Förutom ritningar och fastighetsinformation, behöver du även fylla i bygglovshandlingar som specificerar vad projektet innebär. Detta kan inkludera information om antalet våningar, användningsändamål, byggnadsyta och mycket mer. Bygglovshandlingarna hjälper myndigheterna att bedöma om projektet är lämpligt enligt byggnormerna.

Grannsamråd

Innan du ansöker om bygglov, kan det vara nödvändigt att informera grannar och andra intressenter om projektet. Detta kan vara särskilt viktigt om byggnaden kommer att ha en inverkan på närliggande fastigheter eller om det finns andra faktorer som kan påverka grannarna. Det kan också vara ett krav att få grannarnas samtycke för att ansöka om bygglov.

Betalning av avgifter

När du ansöker om bygglov kommer det att finnas avgifter som behöver betalas. Dessa avgifter kan variera beroende på var du bor och storleken på projektet. Det är viktigt att ha en budget för att täcka dessa avgifter när du planerar ditt byggprojekt.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det viktigt att ha ritningar och planer, fastighetsinformation, bygglovshandlingar, samtycke från grannar och att betala avgifter för att ansöka om bygglov. Detta kommer att hjälpa dig att få bygglovet godkänt och säkerställa att ditt byggprojekt uppfyller byggnormer och andra bestämmelser som krävs för att skydda säkerheten för människor och egendom. Det är också viktigt att notera att bygglovsprocessen kan ta tid och kräver noggrann planering för att undvika förseningar.

Det är viktigt att ta hänsyn till alla dessa krav när man planerar ett byggprojekt och att ha en noggrann och detaljerad plan för att ansöka om bygglov. Genom att följa dessa grundläggande krav kan du öka dina chanser att få ditt bygglov godkänt och att undvika onödiga förseningar och problem under byggprocessen.

Om du har några frågor eller funderingar kring ansökan om bygglov, är det alltid bäst att kontakta en expert på området som kan ge dig råd och hjälp i din process.

Hur går det till?

Vi försöker förenkla processen så mycket vi kan, vi tycker att det ska vara enkelt att söka bygglov. Bygglovservice kan hjälpa dig med det mesta som har med bygglovet att göra.

Steg 1

Skiss Bygglov

Skicka dina skisser, tankar och idéer till oss

Steg 2

Ny stuga

Vi tolkar dina idéer och skickar dig en modell i 3d-vy som vi sedan diskuterar och ändrar efter önskemål

Steg 3

Bygglovsritningar attefallshus

När du är nöjd med modellen vi presenterat förvandlar vi detta till en bygglovsritning

Vi tar det med kommunen

Vill du så tar vi detta hela vägen. Vi kan ta kontakten med kommunen och föra all dialog gällande ditt bygglov. Du lutar dig tillbaka och låter oss sköta bygglovet. 

Hur får man tag på sina ritningar?

Husritningar kan man hitta i kommunens arkiv. Vissa kommuner har digitala system där man snabbt kan hitta en ritning med hjälp av en fastighetsbeteckning. Saknar din kommun ett digitalt system så får du kontakta kommunen för att begära ut handlingarna. Detta kan ta några dagar. Handlingarna är många gånger kostnadsfria. Vissa kommuner kan dock debitera för hanteringen av ritningarna. Hör med din kommun för att få veta vad som gäller för dig.

Andra ritningar som behövs när du ska söka bygglov

Andra ritningar som behövs när du ska söka bygglov De absolut vanligaste kraven på ritningar har vi valt att baka ihop i paketet bygglovsritningar. Här ingår

För att sedan få startbesked behöver följande ritningar vanligtvis skickas in;

På boverkets sida kan du fördjupa dig ännu mer om hur ritningarna ska se ut och vad som krävs. 

Bygglovsritningar attefallshus

Dela

Fler inlägg

Bygglov 2023?

Hur blir bygglovsåret 2023? Kontakta oss idag så hjälper vi dig att få bygglov i år.

Petter Jakobsson

Tiden går

Ett år med Bygglovservice.nu

Vad har hänt och vad kommer att hända?

VVS

VVS-ritningar

VVS-ritningar beskriver teknisk uppbyggnad för Värme, Ventilation, Sanitet

Kontakta oss