Hoppa till innehåll

Konstruktionsritning

Godkänd av villaägarna

Konstruktionsritning / Konstruktionsdokumentation / Teknisk beskrivning delar som behövs inför det tekniska samrådet.

Konstruktionsdokumentation / konstruktionsritning / teknisk beskrivning är dokument som krävs inför det tekniska samrådet.

Dessa samlade dokument skall beskriva byggnadens tekniska konstruktion.

Byggnadens geografiska placering, höjd och närliggande terräng är några faktorer vi räknar med när vi producerar en konstruktionsritning.

   • Den geografiska placeringen talar om för oss vilken snözon byggnaden skall placeras i.
   • Höjd och närliggande terräng talar om vilka vindlaster byggnaden kan utsättas för.

Detta är de förutsättningar sätter grunden i hur vi dimensionerar byggnadens bärande konstruktion.

Ritningarna består av följande delar;

   • Konstruktionsritning / Konstruktionssektion
     • Detta är snitt taget genom byggnaden som visar byggnadens bärande delar i både text och bild.
   • Takplan
     •  Takplanen visar takstolarnas / takåsarnas placering och mellanrum till varandra
   •  Grundplan
     •  Grundplanen visar plintars placering eller betongplattans yttermått samt förstärkning

Dessa tre delar kan sedan presenteras för kommunens byggnadsnämnd vid det tekniska samrådet eller din byggnadsentreprenör.

Vi tar fram konstruktionsritningar på våra egna ritningsprojekt såväl som till andras projekt. Har du redan en bygglovsritning så fixar vi en konstruktionsritning till denna.

Vet du om att vi har garanti på våra ritningar? 

Har vi gjort fel och ritningarna behöver justeras, detta fixar vi naturligtvis utan extra kostnad. 

Hur går det till?

Vi försöker förenkla processen så mycket vi kan, vi tycker att det ska vara enkelt att söka bygglov. Bygglovservice kan hjälpa dig med det mesta som har med bygglovet att göra.

Steg 1

Skiss Bygglov

Skicka dina skisser, tankar och idéer till oss

Steg 2

Ny stuga

Vi tolkar dina idéer och skickar dig en modell i 3d-vy som vi sedan diskuterar och ändrar efter önskemål

Steg 3

Bygglovsritningar attefallshus

När du är nöjd med modellen vi presenterat förvandlar vi detta till en bygglovsritning

Vi tar det med kommunen

Vill du så tar vi detta hela vägen. Vi kan ta kontakten med kommunen och föra all dialog gällande ditt bygglov. Du lutar dig tillbaka och låter oss sköta bygglovet. 

Hur får man tag på sina ritningar?

Husritningar kan man hitta i kommunens arkiv. Vissa kommuner har digitala system där man snabbt kan hitta en ritning med hjälp av en fastighetsbeteckning. Saknar din kommun ett digitalt system så får du kontakta kommunen för att begära ut handlingarna. Detta kan ta några dagar. Handlingarna är många gånger kostnadsfria. Vissa kommuner kan dock debitera för hanteringen av ritningarna. Hör med din kommun för att få veta vad som gäller för dig.

Andra ritningar som behövs när du ska söka bygglov

Andra ritningar som behövs när du ska söka bygglov De absolut vanligaste kraven på ritningar har vi valt att baka ihop i paketet bygglovsritningar. Här ingår

För att sedan få startbesked behöver följande ritningar vanligtvis skickas in;

På boverkets sida kan du fördjupa dig ännu mer om hur ritningarna ska se ut och vad som krävs. 

Konstruktionsritning

Dela

Fler inlägg

Bygglov 2023?

Hur blir bygglovsåret 2023? Kontakta oss idag så hjälper vi dig att få bygglov i år.

Petter Jakobsson

Tiden går

Ett år med Bygglovservice.nu

Vad har hänt och vad kommer att hända?

Kontakta oss