Hoppa till innehåll

Attefallshus

Godkänd av villaägarna

Attefallshus, bygga utan bygglov

Ett attefallshus får byggas utan bygglov i direkt närhet till ditt bostadshus. Däremot behövs ett startbesked. Detta beviljas av byggnadsavdelningen i din kommun.

 

Attefallshus kan delas in i tre olika kategorier;

Komplementbyggnad

Attefallshus som inte är tänkt att fungera som bostad. Detta kan vara en gäststuga, garage eller poolhus. 

Maxstorleken är 30m² och 4m nockhöjd

Exempel på komplementbostad
Attefallshus, Komplementbyggnad

Komplementbostad

Byggnad med avsikt att bo i. Detta kan vara en extrabostad för exempelvis uthyrning eller hus för barnen att bo i. Dessa inreds vanligtvis med duschutrymme och kök.

Maxstorleken är 30m² och 4m nockhöjd

Attefallstillbyggnad

Attefallstillbyggnad kan vara en tillbyggnad på en befintlig bostad. 

Maxstorleken är 15m², ytan får delas på flera våningsplan. Tillbyggnaden får ej vara högre än bostadshuset.

Attefallstillbyggnad, attefallshus

Vilka ritningar behövs för attefallshus?

Byggnaden får inte byggas närmare än 4,5 meter från tomtgräns utan grannes medgivande.  

Höjden på en attefallshus får max vara 4m, från mark till nock. I övrigt gäller det att hålla byggarean inom 30m². Man kan behöva vara lite uppfinningsrik gällande utformningen. Sovloft och källare är ingenting som påverkar byggarean.

Man får bygga flera attefallshus på samma fastighet, den sammanlagda byggarean får dock inte överskrida 30m².  

Höjden på en attefallstillbyggnad får inte överskrida bostadens nockhöjd. I övrigt gäller det att hålla byggarean inom 15m², ytan får dock delas upp på flera våningsplan. En tillbyggnad på två plan kan alltså ha en byggarea på 7,5m².

Kontakta alltid din kommun innan du bygger.

Hur går det till?

Vi försöker förenkla processen så mycket vi kan, vi tycker att det ska vara enkelt att söka bygglov. Bygglovservice kan hjälpa dig med det mesta som har med bygglovet att göra.

Steg 1

Skiss Bygglov

Skicka dina skisser, tankar och idéer till oss

Steg 2

Ny stuga

Vi tolkar dina idéer och skickar dig en modell i 3d-vy som vi sedan diskuterar och ändrar efter önskemål

Steg 3

Bygglovsritningar attefallshus

När du är nöjd med modellen vi presenterat förvandlar vi detta till en bygglovsritning

Vi tar det med kommunen

Vill du så tar vi detta hela vägen. Vi kan ta kontakten med kommunen och föra all dialog gällande ditt bygglov. Du lutar dig tillbaka och låter oss sköta bygglovet. 

Hur får man tag på sina ritningar?

Husritningar kan man hitta i kommunens arkiv. Vissa kommuner har digitala system där man snabbt kan hitta en ritning med hjälp av en fastighetsbeteckning. Saknar din kommun ett digitalt system så får du kontakta kommunen för att begära ut handlingarna. Detta kan ta några dagar. Handlingarna är många gånger kostnadsfria. Vissa kommuner kan dock debitera för hanteringen av ritningarna. Hör med din kommun för att få veta vad som gäller för dig.

Andra ritningar som behövs när du ska söka bygglov

Andra ritningar som behövs när du ska söka bygglov De absolut vanligaste kraven på ritningar har vi valt att baka ihop i paketet bygglovsritningar. Här ingår

För att sedan få startbesked behöver följande ritningar vanligtvis skickas in;

På boverkets sida kan du fördjupa dig ännu mer om hur ritningarna ska se ut och vad som krävs. 

Attefallshus

Dela

Fler inlägg

Bygglov 2023?

Hur blir bygglovsåret 2023? Kontakta oss idag så hjälper vi dig att få bygglov i år.

Petter Jakobsson

Tiden går

Ett år med Bygglovservice.nu

Vad har hänt och vad kommer att hända?

Kontakta oss