Hoppa till innehåll

Attefallshus

Attefallshus, som du vill ha det!

Ett attefallshus får byggas utan bygglov i direkt närhet till ditt bostadshus. Däremot behövs ett startgodkännande. Detta beviljas av byggnadsavdelningen i din kommun.

Attefallshus kan delas in i tre olika kategorier

 • Komplementbostad;
  • Attefallsbyggnad som byggs med avsikt att bo i. Detta kan vara en extrabostad för exempelvis uthyrning eller tonårshus. Dessa inreds vanligtvis med duschutrymme och kök.
   • Kommunen kommer för denna typ att kräva en kontrollansvarig som kontrollerar byggprocessen.
  • Kontrollera kommunens avgifter.

För att få ett startbesked krävs följande dokument;

 • Fasadritningar
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Situationsplan
  • Vissa kommuner kräver även, konstruktionsritning

Byggnaden får inte byggas närmare än 4,5 meter från tomtgräns utan grannes medgivande.  

Höjden på en attefallshus får max vara 4m, från mark till nock. I övrigt gäller det att hålla byggarean inom 30m². Man kan behöva vara lite uppfinningsrik gällande utformningen. Sovloft och källare är ingenting som påverkar byggarean.

Man får bygga flera attefallshus på samma fastighet, den sammanlagda byggarean får dock inte överskrida 30m²

 • Komplementbyggnad;
  • Attefallshus som inte är tänkt som permanentbostad. Detta kan exempelvis vara ett garage, poolhus, gästhus, bastu, förråd etc.  

För att få ett startbesked krävs följande dokument;

 • Fasadritningar
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Situationsplan
  • Vissa kommuner kräver även, konstruktionsritning

Attefallshus får inte byggas närmare än 4,5 meter från tomtgräns utan grannes medgivande.  

Höjden på en attefallshus får max vara 4m, från mark till nock. I övrigt gäller det att hålla byggarean inom 30m². Man kan behöva vara lite uppfinningsrik gällande utformningen. Sovloft och källare är ingenting som påverkar byggarean.

Man får bygga flera attefallshus på samma fastighet, den sammanlagda byggarean får dock inte överskrida 30m²

 • Attefallstillbyggnad;
  • Attefallstillbyggnad av befintlig byggnad. Tillbyggnad kan exempelvis vara en entré eller uterum.

För att få ett startbesked krävs följande dokument;

 • Fasadritningar
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Situationsplan
  • Vissa kommuner kräver även, konstruktionsritning

Attefallstillbyggnad får inte byggas närmare än 4,5 meter från tomtgräns utan grannes medgivande.  

Höjden på en attefallshus får inte överskrida bostadens nockhöjd. I övrigt gäller det att hålla byggarean inom 15m². 15m² får dock delas upp på flera våningsplan. En tillbyggnad på två plan kan alltså ha en byggarea på 7,5m².

Man får bygga flera attefallshus på samma fastighet, den sammanlagda byggarean får dock inte överskrida 30m²

Kontakta alltid din kommun innan du bygger.

Hur får man tag på sina ritningar?

Husritningar kan man hitta i kommunens arkiv. Vissa kommuner har digitala system där man snabbt kan hitta en ritning med hjälp av en fastighetsbeteckning. Saknar din kommun ett digitalt system så får du kontakta kommunen för att begära ut handlingarna. Detta kan ta några dagar. Handlingarna är många gånger kostnadsfria. Vissa kommuner kan dock debitera för hanteringen av ritningarna. Hör med din kommun för att få veta vad som gäller för dig.

Andra ritningar som behövs när du ska söka bygglov

Andra ritningar som behövs när du ska söka bygglov De absolut vanligaste kraven på ritningar har vi valt att baka ihop i paketet bygglovsritningar. Här ingår

För att sedan få startbesked behöver följande ritningar vanligtvis skickas in;

Attefallshus

Dela

Fler inlägg

Bygglovsritningar

Bygglovsritningar

Bygglovsritningar är ett samlingsbegrepp över ett flertal olika ritningar som behövs för att söka bygglov

Konstruktionsritning

Konstruktionsritning

Konstruktionsritning / Konstruktionsdokumentation / Teknisk beskrivning delar som behövs inför det tekniska samrådet.

Nytt kontor

https://bygglovservice.nu/wp-content/uploads/2022/08/20220708_123510.mp4 Äntligen dags för nytt kontor! Vi blev snabbt trångbodda på vårt förra kontor. Därför har nu flyttlasset för Bygglovservice dragit från Sundsvall till Timrå.

Kontakta oss